Ридско брзински натпревар Осогово – Ќустендил Р.Бугарија кој се одржа на  27/28.08.2017 и завземаа учество Ванчо Мижовски и Дарко Ангеловски