Автомобилистичка федерација на Македонија (АФМ) домаќин на обука на службени
лица од спорт-грант програмата на Меѓународната автомобилистичка федерација
(FIA) презентирана од експертите Pete Lawton и Jon Binns од Motor sports Association
UK (MSA).
За ваше внимание програмата со CV на експертите.

За сите ваши прашања, Ви стоиме на располагање.
Спортски поздрав,