АФСМ ги поканува сите клубови членки на АФСМ и сите натпреварувачи кои учествувале во автомобилизам и картинг натпревари во сезона 2022,
на прогласување за сезона 2022 на ден 15.02.2023 во 20:00 часот во ресторанот Ден и Ноќ.

Напомена: поради лимитиран простор Ве замолуваме да дојдете без придружба и по двајца преставници од Вашиот клуб.

Со почит,
АФСМ

Локација на ресторанот:
;