Почитувани,

Во прилог ви доставуваме формулари за обнова на лиценците за натпреварувачката 2020 година.

Напомена: Барањето да се достави најдоцна до 15.01.2020.

 

Формулари:

Допис

Барање лиценца Пилот

Барање лиценца судија-функционер