Автомобилистичката федерација на македонија распишува конкурс за кружни и ридски натпревари во 2024 година.

Сите заинтересирани АК и АКК своите пријави, заверени и потпишани да ги достават до АФМ најдоцна до 20.12.2023 година.