Почитувани,

Поради ситуацијата со Ковид-19 и препораките дадени од Јавно Здраство и Влада на Северна Република Македонија, ве изветуваме дека прогласувањето ќе биде откажано и нема да се одржи. Сите натпреварувачи кои треба да добијат награда, ќе можат истата да ја подигнат од својот матичен клуб каде што Автомобилистичката Федерација на Македонија ќе ги достави по пошта.

 

Со почит,