Oдборот за авто спорт на АФСМ ве известува дека за домашниоот шампионат во автомобилизам на ридски натпревари ќе се бодува по следните класи:

 

Класа 1  до 1200 цм Група Е1 Хоби
Класа 2 до 1400 цм Група Е1, Хоби
Класа 3  до 1600 цм Група Е1, Хоби
Класа 4 до 2000 цм Група Е1, Хоби
Класа 5 преку  2000цм Група Е1, Хоби

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ ЗА СПОРТ

С/Р Ранко Станојковски