Почитувани,

              Агенцијата за млади и спорт за реализација на Проектот Ваучер во спортот во прилог ги доставува обрасците:

  • Образец2 – Барање за користење на средства од даночно ослободување за клуб,
  • Образец3– Барање за користење на средства од даночно ослободување за спортист. Пополнетите обрасци треба да ги доставите во архива во Автомобилистичка Федерација на Македонија во печатена форма (и во електронска форма на е-маил [email protected])   НАЈКАСНО ДО 18 ЈАНУАРИ 2022 година

Барање – В2 – спортски клуб
Барање – В3 – активен спортист
БАРАЊЕ – В2 – за даночно ослободување од спортски клуб
БАРАЊЕ – В3 – за даночно ослободување од активен спортист

Автомобилистичката федерација на Македонија распишува конкурс за натпревари во 2022 година.

Сите заинтересирани АК и АКК своите пријави, заверени и потпишани да ги достават до АФМ најдоцна до 15.01.2022 година.

Се известуваат сите АКК и АК, како и нивните натпреварувачи кои се членки на АФМ, да достават план и програма за 2022 година до секретаријатот на АФМ најдоцна до 20.12.2021 година. Доставените со задоцнет рок нема да се сметаат за валидни.

Согласно со изречените препораки од страна на Владата, се известуваат сите учесници на спортскиот натпревар Пониква 2-21 кој ќе се одржи на 04-05.09.2021 со себе задолжително да поседуваат и приложат еден од следниве документи:

  • Сертификат/потврда за извршена имунизација(вакцинација) од вирусот SARS-Cov-2,
    односно примена најмалку прва доза вакцина против заразната болест КОВИД-19 или
  • Сертификат/потврда за прележан КОВИД-19 во последните 45 дена,
    сметајќи од денот на оздравувањето, за лица над 18-годишна возраст.

Дополнителни информации во врска со мерките за заштита од КОВИД-19 на следниот линк

НАПОМЕНА:
Натпреварувачите потребно е во пријавата да ги наведат со име и презиме лицата за техничка подршка и истите да ги поседуваат и приложат горе наведените документи.