Список на активни клубови и спортисти членки на АФМ со стекнување на правото за даночно ослободување

Список на АФМ на клубови и спортисти за остварување на правото за даночно ослободување 2018