Почитувани,

              Агенцијата за млади и спорт за реализација на Проектот Ваучер во спортот во прилог ги доставува обрасците:

  • Образец2 – Барање за користење на средства од даночно ослободување за клуб,
  • Образец3– Барање за користење на средства од даночно ослободување за спортист. Пополнетите обрасци треба да ги доставите во архива во Автомобилистичка Федерација на Македонија во печатена форма (и во електронска форма на е-маил [email protected])   НАЈКАСНО ДО 18 ЈАНУАРИ 2022 година

Барање – В2 – спортски клуб
Барање – В3 – активен спортист
БАРАЊЕ – В2 – за даночно ослободување од спортски клуб
БАРАЊЕ – В3 – за даночно ослободување од активен спортист