Автомобилистичката федерација на Македонија распишува конкурс за натпревари во 2023 година.
Сите заинтересирани АК и АКК своите пријави, заверени и потпишани да ги достават до АФМ најдоцна до 15.01.2023година.