Се известуваат сите АКК и АК, како и нивните натпреварувачи кои се членки на АФМ, да достават план и програма за 2022 година до секретаријатот на АФМ најдоцна до 20.12.2021 година. Доставените со задоцнет рок нема да се сметаат за валидни.