Земајќи во предвид новонастанатата ситуација со КОРОНА ВИРУСОТ и следејќи ги упатствата, препораките и забраната (Се забранува одржување на сите спортски настани и натпреварувања пред присуство на гледачи – публика) на владата и  на Министерство за здравство го доставуваме следното :

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Автомобилистичката Федерација на Македонија ги одложува сите предвидени натпревари од календарот за автомобилистички натпревари ,  состанокот со членките на Централно Европската Зона,  како и предвидениот семинар со предавачи од ФИА кои треба да се одржат во наредниот период.

Во зависност од  понатомошните препораки и одлуки на владата навремено ќе бидете известени.

 

Превзеди документ PDF : Известување до АКК на АФМ