Почитувани на основ на добиениот допис од страна на Агенцијата за млади и спорт,

Треба да доставите план и програма за наредната натпреварувачка сезона 2023 година.

Планот и програмата за 2023 година треба да ја доставите во електронска(електронско сандаче) и пишана форма до АФСМ најкасно до 21.12.2022 година.

Истата треба да биде заверена и потпишана од ваша страна и од страна на вашите натпреварувачи.

Пишаната форма треба да ја испратите преку пошта на адресата на АФСМ и тоа:

Автомобилистичка Федерација на Северна Македонија

ул:Булевар Партизански одреди бр.82/ниско приземје локал 3

1000  Скопје

 

Напомена:

Секоја неневремено испратена (во електронска пошта)план и програма нема да биде прифатена од страна на АФСМ по поминатиот рок за испраќање.

Со почит